Rabatterat serviceavtal för dig som bor i villa

Med ett serviceavtal får du som bor i villa/hus kostnadsfri hjälp om den fiberutrustning vi installerat hos dig skulle gå sönder. Till och med 31 juli kan du vid nytecknande beställa serviceavtalet för halva priset, 20 kronor/månad, med en bindningstid på 12 månader.
Vill du slippa bindningstid? Här kan du beställa serviceavtal till ordinarie pris utan bindningstid.
 • Serviceavtalet börjar gälla när vi har tagit emot din första betalning.
 • Serviceavtalet gäller endast för den aktiva fiberutrustningen, det vill säga tjänstefördelaren med tillhörande mediakonverter. Skada på fiberkabel innefattas inte av serviceavtalet.
 • Serviceavtalet kostar 20 kronor/månad under bindningstiden. När bindningstiden gått ut faktureras serviceavtalet enligt gällande prislista. Efter bindningstiden är serviceavtalets uppsägningstid en kalendermånad, räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.
  1. När du ingår avtal med ServaNet, så behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi behöver personuppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Klicka här för att läsa mer
  2. Serviceavtalet ska tecknas av samma person som står på ServaNets nätavtal.
  3. - När du ingår avtal på distans eller utanför affärslokal, har du enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från att avtalet ingicks. Efter detta är bindningstiden 12 månader.
   - När bindningstiden gått ut faktureras serviceavtalet enligt vid var tid gällande prislista. aktuellt pris är 40 kronor/månad.
  4. Avtalet gäller förutsatt
   - Att fiberutrustningen är hel vid tecknandet av avtalet.
   - Att fiberutrustningen är skyddad med åskskydd/överspänningsskydd.
   - Att skadan på fiberutrustningen inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller fysisk påverkan.
  5. För att förhindra missbruk så måste du klicka på huset
   printflagworldhomedocumentkey
  * Det här fältet är obligatoriskt