Ditt lokala fibernät

Gif-Serviceavtal-Plus-Web-2019

Vi bygger fibernät med stöd från EU!

Vi har fått finansiellt stöd från Europeiska regionalfonden för att bygga ortssammanbindande fibernät mellan områden. Vi har även tagit emot bidrag från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, vilket stöder byggnation från vårt befintliga fibernät till bostadsområden.