Som privatperson kan du söka på din adress för att se om du är ansluten eller tillhör ett område som är på väg att anslutas!

Aktuellt


Ditt lokala fibernät

Vi bygger fibernät med stöd från EU!

Vi har fått finansiellt stöd från Europeiska regionalfonden för att bygga ortssammanbindande fibernät mellan områden. Vi har även tagit emot bidrag från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, vilket stöder byggnation från vårt befintliga fibernät till bostadsområden.
#inlineditbutton