Serviceavtal för dig som bor i villa

Med ett serviceavtal för 40 kronor per månad får du som bor i villa/hus kostnadsfri hjälp om den fiberutrustning vi installerat hos dig skulle gå sönder. Du tecknar avtalet i formuläret nedan, eller genom att skriva ut dokumentet till höger och sända det till oss.
 • Serviceavtalet börjar gälla när vi har tagit emot din första betalning.
 • Serviceavtalet gäller endast för den aktiva fiberutrustningen, det vill säga tjänstefördelaren med tillhörande mediakonverter. Skada på fiberkabel innefattas inte av serviceavtalet.
 • Serviceavtalets uppsägningstid är en kalendermånad, räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.
  1. Serviceavtalet ska tecknas av samma person som står på ServaNets nätavtal.
  2. Avtalet gäller förutsatt
   - Att fiberutrustningen är hel vid tecknandet av avtalet.
   - Att du förser fiberutrustningen med åskskydd/överspänningsskydd.
   - Att skadan på fiberutrustningen inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller fysisk påverkan.
  3. För att förhindra missbruk så måste du klicka på pappret
   viewrulerdocumentfavoritehomeedit
  * Det här fältet är obligatoriskt