Serviceavtal för dig som bor i villa

Med ett serviceavtal för 40 kronor per månad får du som bor i villa/hus kostnadsfri hjälp om den fiberutrustning vi installerat hos dig skulle gå sönder. Du tecknar avtalet i formuläret nedan, eller genom att skriva ut dokumentet till höger och sända det till oss.
 • Serviceavtalet börjar gälla när vi har tagit emot din första betalning.
 • Serviceavtalet gäller endast för den aktiva fiberutrustningen, det vill säga tjänstefördelaren med tillhörande mediakonverter. Skada på fiberkabel innefattas inte av serviceavtalet.
 • Serviceavtalets uppsägningstid är en kalendermånad, räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.
  1. När du ingår avtal med ServaNet, så behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi behöver personuppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Klicka här för att läsa mer
  2. Serviceavtalet ska tecknas av samma person som står på ServaNets nätavtal.
  3. Avtalet gäller förutsatt
   - Att fiberutrustningen är hel vid tecknandet av avtalet.
   - Att fiberutrustningen är skyddad med åskskydd/överspänningsskydd.
   - Att skadan på fiberutrustningen inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller fysisk påverkan.
  4. För att förhindra missbruk så måste du klicka på huset
   editcloudprintphonehomedesign
  * Det här fältet är obligatoriskt