Vill du ha hjälp direkt
eller har du tid att vänta?

Om din tjänstefördelare skulle gå sönder får du, med Serviceavtal Plus, kostnadsfri hjälp inom två dygn – 365 dagar om året. Har du tid att vänta kan du välja vårt Serviceavtal där vi hjälper dig kostnadsfritt inom fem arbetsdagar.

Matrisen hjälper dig att välja rätt!

Lite längre ner på sidan fyller du enkelt i formuläret och väljer det serviceavtal som passar dig bäst.
Serviceavtalet börjar gälla vid tecknande förutsatt
 • Att fiberutrustningen är hel.
 • Att fiberutrustningen är skyddad med åskskydd/överspänningsskydd.
 • Att skadan på fiberutrustningen inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller fysisk påverkan

Serviceavtalet gäller endast för den aktiva fiberutrustningen, det vill säga tjänstefördelaren med tillhörande mediakonverter. Skada på fiberkabel innefattas inte av serviceavtalet. Serviceavtalets uppsägningstid är en kalendermånad, räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.
I de fall vi inte åtgärdar fel inom två dygn, respektive fem arbetsdagar, utgår vite i form av två månaders fri nätavgift. (Gäller ej vid Force Majeure, skada på fiberkabel, frysskador och i de fall kunden själv åsamkat skadan).
Du äger tjänstefördelaren som installeras hos dig och har du tecknat ett serviceavtal ingår arbetskostnad och ett eventuellt byte av tjänstefördelare. Här kan du läsa mer om vad det kostar att reparera eller byta din fiberutrustning om du inte tecknat något av våra serviceavtal.

Fyll i formuläret för att teckna ett Serviceavtal

 1. När du ingår avtal med Servanet, så behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi behöver personuppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Klicka här för att läsa mer
 2. Serviceavtalet ska tecknas av samma person som står på Servanets nätavtal.
 3. Här väljer du vilken typ av serviceavtal du vill beställa.
 4. Avtalet gäller förutsatt
  - Att felanmälan görs direkt till Servanet utan mellanhänder (exempelvis tjänsteleverantör)
  - Att fiberutrustningen är hel vid tecknandet av avtalet.
  - Att fiberutrustningen är skyddad med åskskydd/överspänningsskydd.
  - Att skadan på fiberutrustningen inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller fysisk påverkan.
 5. För att undvika spam så måste du klicka på linjalen