Serviceavtal - Vill du ha hjälp direkt eller har du tid att vänta?

Om din tjänstefördelare skulle gå sönder får du, med Serviceavtal Plus, kostnadsfri hjälp inom två dygn – 365 dagar om året. Har du tid att vänta kan du välja vårt Serviceavtal där vi hjälper dig kostnadsfritt inom fem arbetsdagar. Du äger tjänstefördelaren som installeras hos dig och har du tecknat ett serviceavtal ingår arbetskostnad och ett eventuellt byte av tjänstefördelare.

Du tecknar avtalet i formuläret nedan, eller genom att skriva ut dokumentet till höger och sända det till oss.
Serviceavtalet börjar gälla vid tecknande förutsatt

 • Att fiberutrustningen är hel.
 • Att fiberutrustningen är skyddad med åskskydd/överspänningsskydd.
 • Att skadan på fiberutrustningen inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller fysisk påverkan

Serviceavtalet gäller endast för den aktiva fiberutrustningen, det vill säga tjänstefördelaren med tillhörande mediakonverter. Skada på fiberkabel innefattas inte av serviceavtalet. Serviceavtalets uppsägningstid är en kalendermånad, räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.
I de fall vi inte åtgärdar fel inom två dygn, respektive fem arbetsdagar, utgår vite i form av två månaders fri nätavgift. (Gäller ej vid Force Majeure, skada på fiberkabel, frysskador och i de fall kunden själv åsamkat skadan).
 1. När du ingår avtal med ServaNet, så behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi behöver personuppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Klicka här för att läsa mer
 2. Serviceavtalet ska tecknas av samma person som står på ServaNets nätavtal.
 3. Här väljer du vilken typ av serviceavtal du vill beställa.
 4. Avtalet gäller förutsatt
  - Att fiberutrustningen är hel vid tecknandet av avtalet.
  - Att fiberutrustningen är skyddad med åskskydd/överspänningsskydd.
  - Att skadan på fiberutrustningen inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller fysisk påverkan.
 5. För att undvika spam så måste du klicka på boken
  phoneprintmagnifygearfolderbook
* Det här fältet är obligatoriskt