mitthem
Övriga tjänster
0 kr/mån
Engångsavgift
Ingen
Uppsägningstid
Ingen
n62N62 arbetar mycket med alternativa produkter inom Open Source för att lösa egna och våra kunders behov av IT-stöd.

Ofta kan IT-funktionalitet hanteras med hjälp av produkter inom begreppet Open Source som innebär att programvaran är gratis eller erbjuds till låg kostnad med support och inte är "ägd" av en kommersiell produktleverantör.

Kontakta oss så ska vi berätta mer om vad vi kan erbjuda utanför de kommersiella ramarna...
Denna information tillhandahålls av N62° Denna information tillhandahålls av N62°

Om N62°

Er lokala leverantör som erbjuder anpassade och kostnadseffektiva IT-tjänster för era behov.
#inlineditbutton