mitthem
Offert
Engångsavgift
Ingen
Bindningstid
1 månad
Uppsägningstid
1 månad
n62Fjärrbackup görs via säker anslutning över Internet. Er backup övervakas av oss och lagras i vår drifthall på vår backupdiskyta som är en felsäker disklagring. Ert data kan lagras krypterat så att endast ni själva kan låsa upp det för läsning.
Tjänsten faktureras per kvartal.
Denna information tillhandahålls av N62° Denna information tillhandahålls av N62°

Om N62°

Er lokala leverantör som erbjuder anpassade och kostnadseffektiva IT-tjänster för era behov.
#inlineditbutton