mitthem
Offert
Engångsavgift
Ingen
Bindningstid
1 månad
Uppsägningstid
1 månad
n62Vi övervakar och underhåller er server via säker fjärruppkoppling. Tjänsten omfattar övervakning av serverns resurser och viktiga basfunktioner som backup och antivirus samt installerar uppdateringar av säkerhetspatchar. Vi kontrollerar serverns loggar för att identifiera begynnande problem innan de påverkar funktionen.
Tjänsten faktureras per kvartal.
Denna information tillhandahålls av N62° Denna information tillhandahålls av N62°

Om N62°

Er lokala leverantör som erbjuder anpassade och kostnadseffektiva IT-tjänster för era behov.
#inlineditbutton