Svartfiber - när ljusets hastighet är ett krav

Om ditt företag överför stora mängder information och inte vill kompromissa på vare sig hastighet eller driftsäkerhet – då är ServaNets svartfiber den perfekta lösningen.
Med svartfiber får du en egen exklusiv fiberförbindelse med maximal hastighet. Har ditt företag interna nätverk som används av kontor på ett eller fler orter som också kräver höga bandbredder är svartfiber en mycket kostnadseffektiv lösning.
Med svartfiber finns möjlighet att välja fiberpar eller enskild fiber och det är ni själva som sköter kommunikationen över svartfibern genom att installera aktiv utrustning på överlämningspunkterna. Tjänsten är transparent och protokolloberoende vilket innebär att informationen ni skickar bevaras under hela transporten.

Vi på ServaNet tillhandahåller dygnetruntjour via telefon och e-post, samt tillgång till felavhjälpning enligt gällande serviceavtal.
Skräddarsy med våra tilläggstjänster
Våra tilläggstjänster gör det lättare att skapa lösningar som passar just er. Ni kan till exempel lägga till en högre servicenivå (enligt Stadsnätsföreningens standard) eller redundanta lösningar om du vill öka driftsäkerheten ytterligare.
Vi är det lokala fibernätet som känner den lokala miljön och förstår ditt behov. Hör av dig till våra företagssäljare, på första företagssidan, så hittar vi en lösning som är optimal för dig!