När det inte fungerar

Tillsammans försöker vi alltid att göra vårt yttersta för att du ska få svar på dina frågor. Vår kundservice vänder sig i huvudsak till dig som använder ServaNets grundtjänst (2 Mbit/s). Har du tilläggstjänster så får du teknisk support av den tjänsteleverantör som du har avtal med.

Felanmälan privatsupport

Öppettider teknisk support

  • Vardagar: 08:30 - 22:00
  • Helger och helgdagar: 09:00 - 22:00

Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon: 0200-120 035

Så här går det till när du felanmäler till din tjänsteleverantör:

  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören gör en felsökning tillsammans med dig över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller märker att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören gör en felanmälan hos ServaNet.
  • ServaNet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.
Notera:
Om det visar sig att felet ligger i din egen utrustning, kan en kostnad för felavhjälpning faktureras dig som kund. Här kan du läsa mer om priser för felanmälan.