När det inte fungerar

Tillsammans försöker vi alltid att göra vårt yttersta för att du ska få svar på dina frågor. Vår kundservice vänder sig i huvudsak till dig som använder ServaNets grundtjänst (2 Mbit/s). Har du tilläggstjänster så får du teknisk support av den tjänsteleverantör som du har avtal med.

Privatsupport - problem med ServaNets grundtjänst (2Mbit/s)

Vardagar mellan 08.30-16.00 kan du vända dig till kundcenter för support.
E-post: privatsupport@servanet.se
Telefon: 0200-120 035
Du som upplever problem med din fiberanslutning utöver kontorstid kan använda vårt felsökningsverktyg via din mobiltelefon, support.servanet.se, för teknisk support och felanmälan.

Så här går det till när du felanmäler till din tjänsteleverantör:

  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören gör en felsökning tillsammans med dig över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller märker att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören gör en felanmälan hos ServaNet.
  • ServaNet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.
Notera:
Om det visar sig att felet ligger i din egen utrustning, kan en kostnad för felavhjälpning faktureras dig som kund. Här kan du läsa mer om priser för felanmälan.
#inlineditbutton