ServaNet och Personuppgiftslagen

På ServaNet lägger vi stor vikt vid datasäkerhet. Här kan du läsa om allt vi gör för att uppnå optimal säkerhet med dina personuppgifter.
ServaNet AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss.
   
Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna säkra och upprätthålla vår kundrelation och din möjlighet till tjänst från någon av våra samarbetspartners, för att vi ska kunna skicka fakturor och annan information till rätt mottagare samt för marknadsföringsändamål. Vid marknadsföring genomförs analyser baserade på personuppgifterna. Personerna väljs ut i från ex följande kriterier: adress och ev vald tjänst.
Alla processer för behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. insamling, behandling och överföring) sker hos oss enligt lagliga bestämmelser (Personuppgiftslagen SFS 1998:204). Uppgifterna som är nödvändiga för marknadsföringen och tjänstebeställning sparas.
Du har även rätt att justera dina uppgifter om de förändras (adress, telefonnummer etc.).
Vi reglerar detta i våra allmänna avtalsvillkor, § 10 Personuppgifter.
Som kund hos ServaNet AB har du rätt att en gång per år få information om dina sparade personuppgifter och hur dina uppgifter används.
Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring eller om du vill rätta till några uppgifter så behöver du bara skriva till:
   
ServaNet AB
Personuppgiftsombud
851 85 Sundsvall
Vi är till 100 procent kommunägda och lyder under offentlighetsprincipen.
(SFS 1998:204)
#inlineditbutton