Servanet är Sveriges till ytan största kommunala stadsnät

Välj smart, välj lokalt. Med fiber från Servanet får du tillgång till de vassaste alternativen inom internet, tv och smarta tjänster för ett uppkopplat hem. Vi levererar idag fibernät i kommunerna: Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund och Ragunda. Vi ägs av dessa kommuner, eller i vissa fall av energibolag i kommunerna.
Tekniken i Servanets stadsnät är den senaste och borgar för en hög driftsäkerhet med liten risk för störningar, ett nät för framtiden där det inte finns några begränsningar för datatrafiken. Vårt fibernät når i dag fantastiska hastigheter upp till 1 000 Mbit/s.
Med över 20 000 anslutna hushåll och företag i kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund och Ragunda är vi Sveriges till ytan största kommunala stadsnät, och ständigt under geografisk utveckling. Vi är stolta över att varje ny anslutning bidrar till Regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s, år 2020.

Ett stadsnät byggt med fiberoptik

Vi lever i en värld som ställer allt högre krav på våra uppkopplingar. Servanets nät byggs uteslutande med optisk fiber, och det är långt, oändligt långt innan de fiberoptiska näten slår i taket. Nätet är byggt för att klara de ständigt växande kraven på högre bandbredd och ökad överföringshastighet, där inga begränsningar ska finnas för överföringar av data.

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som finns lokalt i en eller flera kommuner. Servanet, och de flesta andra stadsnäten, är till största delen byggt med fiberoptik och är ett så kallat öppet nät. Detta innebär att du kan välja tjänster från flera av Sveriges ledande leverantörer som ständigt konkurrerar om att ge dig tjänster av högsta kvalitet.

Så möter vi framtidens krav

Trafiken i de fiberoptiska kablarna går med ljusets hastighet. Det är utrustningen i kabeländarna som sätter begränsningarna och idag kan vi leverera upp till 1 000 Mbit/s genom fibernätet. I framtiden kommer vi att använda bredbandet inom nya områden. Internet, tv och telefoni är bara början.
För att uppnå dessa krav på ett kostnadseffektivt sätt gäller det att förlägga mycket fiber med få men kraftfulla noder (trafikkorsningar), vilket möjliggör flexibla lösningar med god övervakningsmöjlighet och med tekniken koncentrerad till ett fåtal platser.

Vårt stadsnät är uppbyggt med stora och små ringar av fiberkabel. Ringarna möts i noder som placeras på smarta platser. Även om en kabel skadas eller blir avgrävd kan förbindelsen alltid upprätthållas genom att den kopplas åt andra hållet och förs vidare till slutdestinationen.

Våra fiberkablar är av typen singelmode. De användes tidigare oftast för trafik över längre distanser, men är idag även den vanligaste typen i stadsnäten, där distansen är kortare. Eftersom konstruktionen gör att signalerna dämpas ytterst lite behövs ingen förstärkning för att nå långt utanför stadskärnan med bevarad kvalitet på våra tjänster.

Vad är då skillnaden mellan adsl och fiber?

Låt säga att vi jämför din bredbandsuppkoppling med en motorväg. En adsl-uppkoppling är som en flerfilig väg som trafikeras av många andra samtidigt. Konsekvensen blir köer och begränsningar i uppkopplingshastighet. Fiber kan sägas vara samma väg fast utan medtrafikanter. Du färdas själv på vägen med möjlighet till mycket högre hastigheter och bättre driftsäkerhet.