ServaNet är Sveriges till ytan största kommunala stadsnät

Med ett öppet stadsnät i södra och mellersta Norrland levererar vi fiberbredband som möjliggör för tjänster inom internet, tv och telefoni. ServaNet levererar idag fibernät i kommunerna: Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg. Vi ägs av dessa kommuner, eller i vissa fall av energibolag i kommunerna.
Tekniken i ServaNets stadsnät är den senaste och borgar för en hög driftsäkerhet med liten risk för störningar, ett nät för framtiden där det inte finns några begränsningar för datatrafiken. Vårt fibernät når i dag fantastiska hastigheter upp till 1 000 Mbit/s.
Med över 20 000 anslutna hushåll och företag i kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg är vi Sveriges till ytan största kommunala stadsnät, och ständigt under geografisk utveckling. Vi är stolta över att varje ny anslutning bidrar till Regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s, år 2020.
ServaNets_fiberomrade
Vi levererar fiber i södra och mellersta Norrland.