1 februari höjs avgiften för nätavtalet med 20 kronor per månad

Internetanvändandet ökar ständigt, och vi gör kontinuerligt investeringar i fibernätet för att du ska ha ett stabilt, säkert och snabbt bredband. Under 2019 kommer vi att investera ungefär 12 miljoner kronor i vårt fibernäts tekniska utrustning för att möta behoven från våra dryga 25 000 kunder. En höjning av avgiften för vårt nätavtal, från 179 kronor per månad till 199 kronor per månad, är nödvändig för att vi även framöver ska kunna hålla en god bredbandskvalitet till dig.
Du som har en fiberanslutning från oss och berörs av den förhöjda avgiften får kring månadsskiftet november/december ett brev av oss. Om du har beställt en fiberanslutning, men ännu inte fått den levererad kommer du att få mer information under december om vad som gäller för dig. Vi skickar informationen till den faktureringsadress du har registrerad hos oss.

När höjer ni?

1 februari. I januari får du fakturan för februari och då kommer avgiften för nätavtalet att vara 199 kr.

Vilka påverkas av höjningen?

Du som har ett löpande avtal med oss utan bindningstid. Har du valt alternativet på fiberbeställningen där du är bunden till 500 Mbit/s från en tjänsteleverantör i 24 månader har du under bindningstiden den kostnad som angavs för nätavtalet när du beställde.
Har du kollektivavtal, eller nätavtalet inkluderat i avbetalning av fiberanslutningen påverkas du inte av höjning. Efter bindningstiderna övergår avtalet till avgift enligt då gällande prislista.

När var senast ni höjde avgiften?

Senast vi höjde avgiften var 2013. Då höjde vi från 169 kr till 179 kr.

Varför betalar jag ett nätavtal?

Nätavtalet är den kostnad du betalar till ServaNet för drift, underhåll och förnyelse av nätet. Läs mer om nätavtalet och villkoren.

Hur gör jag om jag vill säga upp mitt nätavtal?

Hör av dig till oss via . Uppsägningstiden är en kalendermånad, räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.

Har du fler frågor?


0200-120 035