aktuellt2
Från och med 1 februari är avgiften för nätavtalet 199 kr/mån

Internetanvändandet ökar ständigt, och vi gör kontinuerligt investeringar i fibernätet för att du ska ha ett stabilt, säkert och snabbt bredband. Under 2019 kommer vi att investera ungefär 12 miljoner kronor i vårt fibernäts tekniska utrustning för att möta behoven från våra dryga 25 000 kunder. En höjning av avgiften för vårt nätavtal, från 179 kronor per månad till 199 kronor per månad, är nödvändig för att vi även framöver ska kunna hålla en god bredbandskvalitet.

Vad gäller om jag har kollektivavtal eller bindningstid?

Har du kollektivavtal, eller nätavtalet inkluderat i avbetalning av fiberanslutningen påverkas du inte av höjningen. Efter bindningstiderna övergår avtalet till avgift enligt då gällande prislista.

När höjer ni?

1 februari. I januari får du fakturan för februari och då kommer avgiften för nätavtalet att vara 199 kr.

Vad gäller om jag har beställt ett kampanjerbjudande med 500/500 Mbit/s från en tjänsteleverantör?

Om det på din beställningsblankett angavs att avgiften för nätavtalet är 179 kr/mån, och du beställde innan 1 februari, har du det priset under de 24 månader du är bunden till tjänsteleverantören. Därefter övergår avgiften till kostnad enligt vid var tid gällande prislista.
Om det på din beställningsblankett angavs att avgiften för nätavtalet är 199 kr/mån betalar du enligt aktuell prislista även under bindningstiden. Detta innebär att kostnaden för nätavtalet kan komma att ändras innan du är ansluten eller under de 24 månader du är bunden till 500/500 Mbit/s-tjänsten.

Vad gäller om jag beställt ordinarie pris utan bindningstid till en tjänsteleverantör?

Då betalar du avgift för nätavtalet enligt vid var tid gällande prislista, vilket är 199 kr/mån från och med 1 februari och tills vidare.

När var senast ni höjde avgiften?

Senast vi höjde avgiften var 2013. Då höjde vi från 169 kr till 179 kr.

Varför betalar jag ett nätavtal?

Nätavtalet är den kostnad du betalar till ServaNet för drift, underhåll och förnyelse av nätet. Läs mer om nätavtalet och villkoren.

Hur gör jag om jag vill säga upp mitt nätavtal?

Hör av dig till oss via . Uppsägningstiden är en kalendermånad, räknat från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.
Spara pengar genom att ändra ditt fakturaval. Avgiften för pappersfaktura är 19 kr, byt till något av våra andra alternativ för att undvika denna kostnad.

Har du fler frågor?


0200-120 035
#inlineditbutton