Kapacitet - när du har höga krav på tillgänglighet och prestanda

Har du geografiskt spridda kontor, eller andra anläggningar, som du vill knyta samman – då är ServaNets kapacitetstjänst en kostnadseffektiv och optimal lösning. Kapacitetstjänsten ger dig specificerad prestanda och kvalitet, medan vi sköter drift och övervakning av förbindelsen åt dig.
Du hyr önskad bandbredd (10 Mbit/s – 1 Gbit/s) av oss för att sedan skapa en egen nätstruktur mellan dina fastigheter. Har du kontor utanför vårt täckningsområde kan vi hjälpa dig att koppla samman nätet med någon av våra samarbetspartners för att ge möjlighet till ett större geografiskt område.
Eftersom vi övervakar vårt nät dygnet runt, året om, innebär det att vi ofta hinner åtgärda störningar innan du ens märkt dem. Du har tillgång till dygnetruntjour via telefon och e-post, och felavhjälpning enligt beställd servicenivå.
Skräddarsy med våra tilläggstjänster
Våra tilläggstjänster gör det lättare att skapa lösningar som passar just er. Ni kan till exempel få QinQ, QoS och en ökad servicenivå.
Vi är det lokala fibernätet som känner den lokala miljön och förstår ditt behov. Hör av dig till våra företagssäljare så hittar vi en lösning som är optimal för dig!