Så här gräver du själv när du ansluter dig till ServaNet

Beskrivningen är generell och byggsättet skiljer sig mellan olika områden. Prata med din byggprojektledare för att få veta vilka förutsättningar som gäller för dig.

1. Gör en kabelutsättning

Innan du börjar gräva är det viktigt att du beställer en kabelutsättning på ledningskollen.se för att se vilka ledningar som finns där du planerar att gräva.

2. Gräv en fåra för fiberslangen

Du gräver ett spår med en mindre spade mellan villan och anslutningspunkten. Anslutningspunkten får du veta i normalfallet veta i samband med det byggstartsmöte vi har för området. I vissa fall erbjuder vi grävning hela vägen fram till huset.

3. Placera fiberslangen i fåran

I fåran mellan anslutningspunkten och villan lägger du ner fiberslangen och markeringsnätet som du fått av oss.

4. Borra hål i husväggen

Du borrar hål i husväggen med 45 graders vinkel i ett torrt, tempererat rum där det finns ett eluttag till tjänstefördelaren. I vissa fall genomför vi borrningen.

5. Vårt arbete

När du är klar med ditt arbete besöker vi dig för att installera tjänstefördelaren invändigt, samt en väggbox och kabelskydd utvändigt. Från väggboxen blåser vi sedan in fiber i slangarna.

Teckna markavtal om du behöver gräva på grannens tomt

Om du behöver gräva över en grannes tomt för att ta dig till anslutningspunkten behöver ni teckna ett markavtal sinsemellan (mall för markavtal). Ni behåller varsitt exemplar av markavtalet och skickar ett tredje portofritt till oss:
ServaNet AB
Svarspost 20573643
858 00 Sundsvall
#inlineditbutton