Framtidssäkra ditt företag med fiber

Hur du gör för att bli ansluten beror på om ditt företag äger eller hyr lokalerna ni arbetar i. Hyr ni lokal kan du i första hand prata med din fastighetsägare om att ansluta hela fastigheten. Finns inte det intresset kan du få godkännande av fastighetsägaren att själv ta kostnaden för anslutningen.

1. Du skickar in en förfrågan

Det första du ska göra för att få ditt företag anslutet är att skicka in en förfrågan.

2. Vi tar fram en offert

När vi har tagit emot ditt ärende tittar vi på förutsättningarna för anslutning av fastigheten och du får en offert på anslutningen.

3. Vi fiberansluter fastigheten

Du beställer fiberanslutningen genom att signera offerten. När vi har tagit emot din beställning fiberansluter vi fastigheten och monterar fiberutrustning invändigt.

4. Byggnation av fastighetsnät

Från fiberutrustningen kan Servanet, eller du själv bygga ut ett fastighetsnät som kan förse samtliga lokaler, och eventuella hyresgäster med fiber.

5. Ni beställer tjänster

När ni erhållit en leveransbekräftelse från Servanet så kan ni beställa tjänster från tjänsteleverantörerna i vårt fibernät.
  1. När du använder detta formulär så behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver personuppgifterna för att kunna hantera ditt ärende. Klicka här för att läsa mer
  2. Äger du fastigheten du vill ansluta skriver du namnet på ditt företag.
  3. För att undvika spam så måste du klicka på skrivaren