ServaNet och Dataskyddsförordningen

På ServaNet lägger vi stor vikt vid datasäkerhet. Här kan du läsa om allt vi gör för att uppnå optimal säkerhet med dina personuppgifter.
För att fullgöra våra åtaganden mot dig som kund behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig. Då är ServaNet så kallat Personuppgiftsansvarig.
När du ingår avtal med ServaNet, eller på annat sätt nyttjar våra tjänster, så lämnar du ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, eller så länge lagstiftningen kräver det.
Personuppgifterna kan även komma att behandlas av ServaNet för att genomföra marknadsanalyser och upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Allt detta för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet till nytta för dig.
I vissa fall anlitar vi underleverantörer för att utföra arbete åt oss. Det gör vi i syfte att utveckla, förbättra, sälja produkter/tjänster och bygga ut fibernätet. När det sker upprättar vi så kallade personuppgiftsbiträdsavtal för vidare hantering av dina personuppgifter. Personuppgifterna kan då komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part, exempelvis till ett koncernföretag eller andra samarbetspartners.
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som ServaNet lagrar om dig. Du kan även begära en rättelse av felaktiga personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.
Du har dessutom rätt att begära radering av dina personuppgifter om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om du anser att rättslig grund saknas. Då gör vi i så fall en bedömning av din begäran.
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Om du anser att ServaNet inte har åtgärdat de brister som du har meddelat oss, och att det strider mot Dataskyddsförordningen, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. ServaNet AB använder cookie filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de delar av ServaNet AB:s webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggade, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

Dina rättigheter - registerutdrag

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan bland annat beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som innehåller till exempel namn, kontaktuppgifter samt fastighets- och anläggningsuppgifter.
1. Fyll i och signera blanketten.
2. Kom in till valfritt ServaNet kontor för att legitimera dig och lämna in signerad blankett.
Du behöver legitimera dig för att vi ska kunna verifiera att registerutdraget lämnas till rätt person.
Sundsvall: Förrådsgatan 5, 856 33 Sundsvall
Härnösand: Torsgatan 8, 871 42 Härnösand
Ånge: Verkmästargatan 4, 841 32 Ånge
Ragunda: Strandvägen 1, 830 76 Stugun
Strömsund: Ramselevägen 1, 833 35 Strömsund
Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Hör av dig till vår kundservice på eller 0200-120 035. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.