aktuellt2
Vid vattenskada via fiberslangen, eller annan typ av skada

Den senaste tidens vattenskador via fiberslangen hos några av våra kunder gör att vi vill göra vissa förtydliganden för hur vi hanterar detta och även hur du som kund bör hantera den här typen av händelser, om olyckan mot förmodan är framme.
När en skada via fibern och av den här omfattningen sker så ska du dels meddela oss detta direkt så att vi kan hjälpa dig att åtgärda felet, i det här fallet - stoppa vattenflödet. Dels så ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Om ditt försäkringsbolag väljer att inte ta ansvar för skadan så måste du skriftligen skicka in ett skadeståndsanspråk till oss som vi sedan anmäler till vårt försäkringsbolag som gör en egen utredning kring ansvarsfrågan. När detta är gjort så meddelas du resultatet från vårt försäkringsbolag.
Vi gör alltid vårt bästa för att handlägga vår del i sådana här ärenden så snabbt vi kan.
#inlineditbutton