Vi välkomnar tjänsteleverantörern Boxer och Ownit

Nu kan du beställa internettjänster från våra nya leverantörer, Boxer och Ownit.

Boxer – internet och play-tv

Boxer levererar internettjänster från 10 Mbit/s, till 100 Mbit/s. Utöver detta du som kund hos oss dessutom ta del av Boxers tv-tjänster.

Ownit – internet upp till 1Gbit/s

Ownit levererar internettjänster av olika hastigheter i spannet: 10/10 Mbits/s, till 1/1Gbit/s.