Vi uppgraderar Mitthems fiberutrustning!

Från 100 Mbit/s till 1 Gbit/s - internetuppkopplingen kan nu bli ännu snabbare i Mitthems hyreshus!
Vi uppgraderar fiberutrustningen i Mitthems hyreshus, vilket innebär att du som hyresgäst kommer kunna beställa internethastigheter på upp till 1 Gbit/s när arbetet är genomfört. Mindre störningar kan förekomma när teknikerna arbetar i husen. Du behöver inte vara hemma under några särskilda tider då arbetet sker utanför din lägenhet.
Arbetet påbörjas vecka 28 och beräknas vara klart senast vid årskiftet 2017/2018.