aktuellt2
Vi får dryga 11 miljoner i stöd från Post och telestyrelsen

Våra bidragsansökningar har givit frukt och vi har nu beviljats dryga 11 miljoner kronor för att möjliggöra en fiberutbyggnad i områden där vi har utmaningar med att få ekonomisk bäring i projekten. De högst prioriterade områdena är Hälledal-Karlberg (Härnösand), Hov-Barsviken-Malviken (Härnösand) och Storberget-Stolpås (Sundsvall), där byggnationen förväntas starta under 2021.

Arbetet med att söka bidrag för landsbygdsområden löper vidare och våra förhoppningar är stora inför 2021, då vi har fler områden vi vill kunna erbjuda en stabil och trygg uppkoppling.