aktuellt2
Vi är med och visar vägen för smartare snöröjning!

När det kommer mycket snö eller halkan slår till behöver kommunernas gatuavdelningar snabbt fatta beslut om var insatser ska sättas in. Att ploga och halkbekämpa är inte svårt men det är kostsamt och svårplanerat. Nu ska Örnsköldsvik och Ånge kommun delta i ett tvåårigt projekt där målet är att ta fram en digital lösning för att enklare kunna planera och utvärdera snöröjningsinsatser. I projektet, som Bron Innovation koordinerar och Vinnova finansierar samverkar vi, Starbit, Portal+ och Övik Energi tillsammans för en mer effektiv snöröjning.
Projektet IoT Smart Snöröjning faller väl in i Örnsköldsviks ambitioner till att ställa om till en smart och hållbar plats. Vi är en kommun med stor yta och uppemot 110 mil väg att underhålla – kan vi hitta sätt att jobba effektivare har vi mycket att vinna, säger Frida Knutsson, Bitr. Tillväxtchef och utvecklingsledare för Världsklass Örnsköldsvik inom Örnsköldsviks kommun.
Projektet bygger vidare på forskning vid Mittuniversitetet där man tagit fram lösningar som med hjälp av sensorteknik, AI och laserteknik kan samla, analysera och visualisera information om bland annat snödjup och vägunderlag. Data som möjliggör bättre planering, nya analysmetoder och verksamhetsutveckling av snöröjningen i kommunerna.
Vår starka forskning inom Internet of Things (IoT) tillsammans med AI och sensorer är en grogrund för en stark regional utveckling inom både industri och kommuner, säger prof. Mattias O’Nils, ledare för forskningscentret STC vid Mittuniversitetet.
Nu ska forskningen kommersialiseras och testas i Örnsköldsvik och Ånge. Kommunerna som är olika stora både till yta och befolkningsmängd utgör en så kallad testbädd där de olika tekniska lösningarna ska provas för att utveckla en skalningsbar tjänst. Förhoppningen är att tjänsten i framtiden kan användas i alla svenska kommuner.
Snart är det slut på snöröjning för denna säsong men redan nu förbereds tester inför kommande vinter. Snöröjning och halkbekämpning är en fråga som engagerar medborgarna mycket. För de allra flesta handlar det om framkomlighet på våra vägar och tillgänglighet till offentliga utrymmen. För kommunerna är det även en fråga om ekonomi, miljö och arbetsmiljö för sina anställda och underentreprenörer. Nyckeln till framgång i projektet är de som arbetar operativt inom verksamheten i kommunerna.
Kul att inte bara få utvärdera utan att få testa och vara med i att utveckla något nytt. Snöröjning är inte hightech utan väldigt manuellt arbete, men kan vi göra det här effektivare så innebär det stora vinster, säger Ove Skägg, Teknisk chef på Ånge kommun.