aktuellt2
Varning för oseriösa telefonsamtal

Det har kommit till vår kännedom att någon ringer runt i vårt område och påstår sig arbeta på Telia. Vidare säger personen att ServaNet har sålt sitt nät till Telia och att man vill komma i kontakt med den som har ett avtal med ServaNet.

Inget av ovanstående stämmer.

Vi ber dig därför att vara uppmärksam och att inte lämna ut dina personuppgifter via telefon.