Vår entreprenör Tunbyns grävkonsult AB i konkurs

Tunbyns grävkonsult, en av våra fiberentreprenörer, har den 13 maj försatts i konkurs. Vi kommer ta hand om och färdigställa alla pågående projekt, där Tunbyn tidigare fått uppdraget att bygga ut fibernätet.
Vi arbetar för fullt med att hitta en lösning och återkommer med mer information till berörda kunder så snart vi kan!