aktuellt2
Tillsammans med Sundsvalls kommun kopplar vi upp badplatser med IoT

Som en del av projektet IoT för Tillgänglighet har vi på Servanet, tillsammans med Sundsvalls kommun påbörjat ett arbete med att koppla upp de kommunala badplatserna med sensorer för att leverera data om aktuella vattentemperaturer.
Redan under vintern monterades de första sensorerna för att mäta vattentemperaturen i Sidsjön och på Dyket i Njurunda. Nu har ytterligare 26 sensorer köpts in av Kultur och Fritidsförvaltningen på Sundsvalls kommun och monteras under sommaren på resterande kommunala badplatser. Informationen ska visualiseras i medborgarappen som ska lanseras under juli månad samt på Sundsvalls kommuns webbplats.
För hantering av datat ha vi på ServaNet byggt upp ett sensornät, LP-WAN (Low-Power Wide-Area Network). Tekniken möjliggör en säker och kostnadseffektiv insamling av data med lättmonterade sensorer som har lång batteritid.
- Det är ett radiobaserat nätverk med låg frekvens. Det är ny teknik som är baserad på teknik som funnits sedan 60-talet men ombyggd för att hantera modern datainsamling. Nätet har en lång räckvidd och är inte störningskänslig och den låga dataöverföringen gör att det går att använda batteridrivna sensorer med upp till 10 års hållbarhet, säger Lars-Olof Persson, Platschef Ånge/Berg på ServaNet.
Det finns egentligen inga gränser för hur man kan använda sensornätverk och fler användningsområden för IoT utforskas i takt med att tekniken blir mer tillgänglig ekonomiskt och geografiskt. Vi ser potential till stor medborgarnytta med tekniken då det är möjligt att man kan erbjuda smartare och mer kostnadseffektiva tjänster för exempelvis offentlig förvaltning.
- Vi tycker att det är viktigt att bygga nät som är bra för de som ska bruka det. Vi vill leverera ett användbart nät för alla med en human prisbild och hitta lösningar som är kostnadseffektiva att skala upp, säger Patrik Claesson, Utvecklingschef på ServaNet.
Parallellt med detta för vi även en dialog med Stadsbyggnadskontoret på Sundsvalls kommun om att koppla upp livbojar längs vattendrag och hamnar i kommunen. De ska ta fram förslag på, och testa, en typ av sensor som kan leverera information som visar om livbojarna är på plats. Information som skulle kunna underlätta felavhjälpande underhåll för kommunen.
Ursprungstext: Ida Nylander, kommunikatör Bron Innovation