aktuellt2
Tillgänglighetsredogörelse för servanet.se

I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur servanet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem och anpassa sidan för att så många som möjligt ska kunna använda den.