aktuellt2
Störningarna med TV-tjänster är nu åtgärdade

Den senaste perioden kan du ha upplevt störningar med din TV-tjänst. Störningen är till största delen åtgärdad och endast ett fåtal kunder påverkas, vilket vi fortsätter att arbeta med för att åtgärda. Om du fortfarande upplever störningar i bild och ljud, kontakta tjänsteleverantören av TV-tjänsten så snart som möjligt.
För att kunna leverera fiber till ett större och bredare kundunderlag har vi den senaste tiden genomfört ett flertal åtgärder för att höja kapaciteten i nätet. Ett steg i detta arbete var uppgradering av teknisk utrustning, vilket påverkade TV-tjänsterna och tyvärr ledde till oväntade störningar.
Vi har utfört ett antal åtgärder och störningarna ska nu vara åtgärdade.
Vi ber om ursäkt för detta!
#inlineditbutton