aktuellt2
Säkerhetshål gällande personuppgifter

Under ett utvecklingsarbete av vårt ärendehanteringssystem upptäckte vi ett säkerhetshål gällande våra kunders personuppgifter. Säkerhetshålet är nu åtgärdat och risken att obehöriga, utanför bolagets organisation, kan ha kommit åt dessa personuppgifter bedöms som låg.
Du som berörs av det inträffade kommer att få ett brev om detta.