aktuellt2
Så här hanterar vi kundbesök under Covid-19

För att förhindra spridning av Covid-19 behöver vi som företag, och du som kund, hjälpas åt.
Vårt nät behöver hålla en hög driftsäkerhet, kanske nu mer än någonsin. Därför är vi extra rädda om våra montörer, vår driftpersonal och våra entreprenörer.
Inte minst, är vi rädda om dig som kund.

Det här gör vi för att förhindra smittspridning av Covid-19

Vid minsta tecken på förkylning stannar vår personal hemma.

Våra medarbetare som arbetar administrativt har, sedan början av april, arbetat hemma.

Detta för att undvika onödiga folksamlingar, samt för att inte utsätta våra viktigaste resurser för eventuell smitta.

De medarbetare hos oss, som ingår i någon riskgrupp, kommer inte att göra hembesök under den här perioden.

Vi håller ett avstånd till dig som kund, enligt vid var tid gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Vi har skyddsutrustning om arbetet kräver det.

Tillgången till skyddsutrustning är begränsad och av den anledningen kommer vi, i den mån det går, att planera om arbeten. Detta för att minimera åtgången av dessa produkter.
Utöver våra egna rutiner, följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det här vill vi att du, som kund, gör för att förhindra smittspridning av Covid-19

Var ärlig med ditt mående.

När vi besöker dig är det av största vikt att du är helt symtomfri.

Berätta för oss om du tillhör en riskgrupp

Vi ser då över möjligheterna att genomföra arbetet på annat sätt, alternativ skjuter fram arbetet.

Följ Folkhälsomyndigheten rekommendationer

Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida.