aktuellt2
Resultat på 14,7 miljoner för 2020 - digitalt omställningsarbete i fokus för 2021

Vi gör vårt bästa resultat hittills. Fler anslutna flerfamiljshus och anslutning av nära 1 700 privatkunder är de största skälen till det goda resultatet.
För 2021 och närmaste åren framåt står nu ett digitalt omställningsarbete i fokus.