aktuellt2
PTS presenterar bredbandsstatistik för 2019

Nyligen presenterade Post- och telestyrelsen (PTS) 2019 års bredbandsstatistik.

Statistiken visar att 80 procent av hushållen i Sverige har tillgång till bredband, samt möjlighet till en internethastighet om minst 100 Mbit/s. I de kommuner vi verkar ligger vi 1,65 procent under medelvärdet för Sverige, med en genomsnittlig tillgång på 78,35 procent. I Västernorrlands län har 70 procent av hushållen tillgång till bredband, vilket är en ökning med 5 procent från tidigare år. Likaså gäller för Jämtlands län, där bredbandstillgången ökat med 5,3 procent, jämfört med 2018 års statistik på 63 procent.
Trots att den procentuella andelen ökar saknar många länsbor en anslutning. De utbyggnader som återstår är också de mest kostsamma och för att möjliggöra bredband till dessa områden krävs det att regeringen skjuter till mer medel. En snabb internetuppkoppling är en förutsättning för en levande landsbygd. Detta märks, inte minst nu, under Coronakrisen där många behöver arbeta eller studera hemifrån.
Det vi på ServaNet vill, tillsammans med andra stadsnät i Västernorrlands län, är att det ska ske regeländringar och att ökade stödmedel sätts in. En regeländring skulle, till exempel, göra det möjligt för oss att samverka över kommungränserna, vilket i sin tur effektiviserar bredbandsutbyggnaden i länet. Tillsammans med Kramfors Mediateknik, Sollefteå Stadsnät och Övik Energi arbetar vi för att främja och öka utvecklingen i regionen för att nå bredbandsmålen. Vi vill göra södra och mellersta Norrland bättre att leva och verka i.

Antal hushåll som har tillgång till 100 Mbit/s i de kommuner där vi verkar Sundsvall 84,06 Härnösand 76,07 Timrå 79,66 Ånge, 65,82 Ragunda, 64,11 Strömsund, 49,42