aktuellt2
Nu kan du som privatkund registrera dig för aviseringar vid driftavbrott!

Via sms får du, som privatkund, löpande information om driftstörningen i ditt område samt när avbrottet beräknas vara åtgärdat. Vid planerade avbrott skickas informationen ut sju dagar innan arbetet utförs. Tjänsten, som är kostnadsfri, kan i dagsläget tecknas av dig som får en faktura för nätavtal av oss.

Registrera dig för avbrottsaviseringar genom att klicka här.

Arbete med att utveckla tjänsten pågår och vår ambition är att alla kundsegment, till exempel fastighetsägare och privatkunder knutna till ett kollektivt nätavtal, ska kunna utnyttja tjänsten framgent.