Nu återställer vi fjolårets fiberprojekt

Under vårkanten återupptar vi återställningsarbetet i de områden vi anslöt till fibernätet under 2018. Vi arbetar intensivt och metodiskt med detta i samtliga kommuner och vår målsättning är att de områden där samtliga kunder blivit anslutna under 2018 är återställda sensommaren 2019.