aktuellt2
Möt vår nya platschef i Härnösand

Vårt kontor i Härnösand har en ny platschef i Simon Westerlund. Simon kommer närmast från ett arbete som affärsområdeschef på Däckia, men kommer nu att driva fiberutvecklingen vidare i Härnösand.
Härnösand ligger enligt senaste statistiken från Post- och Telestyrelsen (PTS) på en bredbandstäckning på 81 procent för dem som har fiber eller fiber i sin absoluta närhet.
- Detta är mycket fina siffror, säger Lena af Geijerstam Unger VD på HEMAB. En bidragande anledning till de goda resultaten är faktiskt att HEMAB investerat rekordbelopp två år i rad, i storleksordningen 30 miljoner per år. Detta görs för att möta regeringens och Härnösands kommuns målsättningar om hög täckningsgrad. Inom några år ska vi nå 100 procent, något vi vet att många kunder väntar på.

Stora investeringar även under 2019!

HEMAB är en av de större delägarna i ServaNet AB och planerar stora investeringar även 2019 för att ännu fler av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.
- 2019 är prognosen att vi kommer att investera ytterligare närmare 30 miljoner kronor i bredbandsinfrastrukturen i Härnösand för att ge möjlighet för ännu fler Härnösandsbor främst på landsbygden att få snabbt bredband, säger af Geijerstam Unger.
I år laddar ServaNet tillsammans med HEMAB för att ansluta ytterligare cirka 400 villor i Härnösand.
- Det känns väldigt roligt få vara med och driva fiberutvecklingen vidare i Härnösand. Efterfrågan är stor och vi ska göra vårt bästa för att möta den. Under året kommer vi dessutom att komplettera med flera nya smarta tjänster för både hem och företag - tjänster som larm, övervakning och styrning av belysning i hemmet, säger nya platschefen på ServaNet i Härnösand Simon Westerlund.
Simon Westerlund är ny platschef på ServaNets kontor i Härnösand. Samarbetet med HEMAB är mycket viktigt för att lyckas nå de högt uppsatta målen menar Simon.