aktuellt2
Med resultat på 8,7 miljoner kronor för 2021 läggs fokus på digitalisering, smarta tjänster, IoT och sensorteknik för 2022

Med ett resultat på 8,7 miljoner kronor för 2021 gör ServaNet ett bättre resultat än budget på 3,1 miljoner kronor. Fler anslutna flerfamiljshus och anslutning av dryga 1 000 villakunder är skäl till det goda resultatet. Detta i kombination med ett ökat behov och större efterfrågan av högre surfhastigheter och fler internettjänster hos kunderna.
− Jag är väldigt nöjd över det resultat vi lyckas åstadkomma. Vi har ett till ytan stort och även väl utbyggt fibernät nu. Nyckelord framåt är digitalisering, smart tjänsteinnehåll, välfärdstjänster, IoT och sensorteknik. Vi har skapat oss en fantastisk grund att stå på, en stabil infrastruktur som vi via våra tjänsteleverantörer nu fyller med innehåll som bidrar med samhällsnytta för utveckling av det moderna samhället i de kommuner där vi finns, säger vd för ServaNet Göran Sörell.