aktuellt2
Låg bemanning på kundcenter på grund av sjukdom

Influensatider gör att bemanningen på vårt kundcenter för tillfället är låg, vilket tyvärr leder till längre svarstider. Om ditt ärende inte är av akut karaktär ber vi dig istället återkomma nästa vecka, då vi hoppas kunna ha ett normalläge igen.Du vet väl att du kan felsöka och felanmäla problem med din fiberanslutning dygnet runt via vår felsökningstjänst: support.servanet.se Sidan är mobilanpassad för att du ska kunna använda verktyget med din smartphone över mobilnätet, även när din fiberanslutning inte fungerar.
Vår kundservice och felsökningstjänst vänder sig i huvudsak till dig som använder vår grundtjänst (2 Mbit/s). Du som har internet, tv eller telefoni från en tjänsteleverantör får teknisk support av dem.
#inlineditbutton