Kommunala bidragspengar för fiberutbyggnad på landsbygden i Sundsvall

Den 24 april antog Sundsvalls kommunfullmäktige ett mål att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå målet skjuter kommunstyrelsen till 25 miljoner kronor årligen från 2017 till 2020 för fiberutbyggnad av ServaNet till privatpersoner på landsbygd.
Genom bidraget vill den politiska majoriteten möjliggöra bredbandsutbyggnad i områden på landsbygden där det saknas kommersiella förutsättningar eller möjlighet till statligt bredbandsstöd.
Pengarna kommer däremot inte per automatik för alla boende på landsbygden.
De områden som kan vara aktuella för bidraget under 2017 kommer att få ett utskick om erbjudande av oss. Då krävs det också att minst 50 procent av hushållen i det området anmäler sitt intresse för fiber för att vi sedan ska kunna äska pengar ur kommunens 25 miljoners pott.
Målet är att de som får utskicket inte ska behöva betala mer än motsvarande utbyggnad i centrala Sundsvall, det vill säga cirka 24 900 kronor.
Har du frågor kring det här, kontakta Anders Svensson platschef i Sundsvall per mail eller per telefon: 060-658 55 59.