Jobba hos oss

Vi är ett växande fibernätsföretag som möjliggör tjänster för internet, tv och telefoni till privatpersoner och företag i södra och mellersta Norrland.
När vi rekryterar lägger vi stor vikt vid medarbetarens personlighet. Attityd, motivation och ansvarstagande är egenskaper som vi värderar lika högt som kunskap inom arbetsområdet. När vi tillsätter lediga tjänster arbetar vi med personlig rekrytering för att få medarbetare som passar för jobbet. Eftersom vi till stor del grundar våra anställningar på personlighet vill vi lära känna våra potentiella medarbetare och därför tar vi ofta in praktikanter och examensarbetare, läs mer under fliken praktik och examensarbete.
Våra medarbetare består främst av personer som arbetar inom teknik, support och försäljning. Vi har it-tekniker, it-ingenjörer, säljare och medarbetare som arbetar med infrastrukturbyggande. Utöver det täcker vi vårt behov av arbetskraft genom att köpa in tjänster från våra ägare och lokala aktörer. Vi köper bland annat in tjänster inom fiberteknik och projektering.
Eftersom branschen ständigt förändras lägger vi mycket energi på att utveckla kompetensen och kunskapen hos våra medarbetare. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med vår kompetensförsörjning genom bland annat inhyrning av personal, in-/outsourcing och utbildning.

Praktik och examensarbete

Genom en praktik eller ett examensarbete hos oss får vi möjlighet att lära känna dig, och du får insikt i vår verksamhet. Att bygga långsiktiga relationer är något vi tycker är viktigt och när vi rekryterar satsar vi därför ofta på att anställa tidigare praktikanter och examensarbetare.
Vi tar främst in praktikanter som utbildar sig inom fiberteknik och it. Genom samarbeten med gymnasiala och eftergymnasiala skolor som till exempel Mittuniversitetet, Acreo och Fiber Optic Valley tar vi in ett flertal praktikanter och examensarbetare varje år. Av skolan vill vi ha en praktikplan med information om vad som är målet med praktiken, vad eleven ska göra och lära sig under praktiktiden.
Du som letar efter examensarbete får gärna höra av dig till oss så kan vi tillsammans försöka hitta ett intressant projekt.