aktuellt2
IP-sweden upphör som tv-leverantör i vårt fibernät

IP-Sweden har levererat tv-paket via Serverados öppna tv-box. Då parterna inte har kunnat enas om ett nytt avtal blir det inget fortsatt samarbete.
IP-Sweden kommer att kontakta dig som är kund och du behöver välja en ny tv-leverantör.
#inlineditbutton