Tjänsteleverantörer inom IOT-tjänster

Tjänsteleverantör - iiOOTE
iioote är en oberoende systemintegratör som arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i verksamheten,  från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  Navet i iiootes erbjudande är IoT-plattformen ”WebIoT” som är en innovativ teknikagnostisk multiapplikationsplattform. iioote tar fram kundanpassade lösningar som vid behov inkluderar sensorer, nätaccess och molnlösning/plattform som har gemensamt att det driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. Kontakt: Robert Spertina, VD & Head of IoT, tfn: 070-797 67 88
Tjänsteleverantör - Flow Below

Flow Below

Flow Below erbjuder tjänster till bolag och kommunala förvaltningar inom vatten och avlopp. Huvudsakliga fokusområden är övervakning av bräddpunkter och kartering av tillskottsvatten.
Tillskottsvatten är en belastning för både ekonomi och miljö hos aktörer inom VA-kollektivet. Vi jobbar för att våra kunder ska få bra koll på ledningsnätens status och kunna utvecklas som en proaktiv VA-verksamhet.
Besök Flow Belows hemsida för mer beställning.
Tjänsteleverantör - GDM

GDM

Är du nyfiken på hur IoT kan skapa värde för dig och dina kunder?
GDM hjälper dig gärna att navigera i IoT djungeln för att hitta den bästa lösningen utifrån era behov. En spännande teknik är LPWAN där du med uppkopplade sensorer och enkel installation får lång räckvidd och långa driftstider mellan service av batterier och sensorer. Som fastighetsägare eller fastighetsskötare kan IoT enheter skapa flexibilitet genom att kombinera IoT sensorer och traditionella dataundercentraler. Dessa sensorer kan integreras med era eller våra gränssnitt alternativt öppna SCADA system för att nyttja både de befintliga systemen och de senaste IoT enheterna tillsammans. Utöver LPWAN levererar vi kameraövervakningstjänst som komplement och kan erbjuda kameror i alla prisklasser.

Besök GDM's hemsida för beställning.
Tjänsteleverantör - Ambiductor

Ambiductor

Ett kunskapsföretag som levererat IoT-produkter med LoRa sedan 2016. Tillsammans med kunder och samarbetspartners leder vi utvecklingen framåt för optimal kundnytta. Vi är marknadsledande inom energi, vatten och fastigheter, vilka också är våra fokusområden.
Besök Ambiductors hemsida för mer information.
Tjänsteleverantör - Loggamera

Loggamera

Webb- och mobilportal för dina mätare och kunder eller hyresgäster. Debitering, analysfunktioner, larm, snygg kundvy. Loggamera samlar in och bearbetar mätvärden från tusentals olika typer av sensorer inom områdena värme, ventilation, vatten, kyla, el och trådlösa sensorer (LoRaWAN). Sammanställningar och slutsatser presenteras uppdelat i olika användningsområden:
  • Styrning och kontroll (Fastigheter, Bostadsrätter, Skolor, m.m.)
  • Individuell Mätning och Debitering (IMD El, IMD Vatten, IMD Värme)
Individuell mätning och debitering
Referenser Övervakning och optimering av fastigheter
Tjänsteleverantör - Norrsidans

Norrsidans Innovation AB

Norrsidans Innovation tillverkar sensorer och IoT lösningar. Smart avfallshantering, vattennivåmätning, snödjupmätning är några av våra lösningar. Genom att kunna visa nivåer i en applikation eller direkt är det enkelt att implementera digitaliseringar av flera områden där det kan vara intressant att mäta nivåer, följa tränder och generera underlag för datadrivna beslut. Vi erbjuder också kunder att integrera sensorerna i deras redan existerande system om så önskas.
Besök Norrsidans hemsida för mer information.
Tjänsteleverantör - Nodeledge

Nodeledge AB

Nodeledge AB är Sveriges ledande leverantör av trådlösa sensorapplikationer och tillhörande mjukvaror för driftövervakning, visualisering, larm, rapport samt IMD ( individuell mätning och debitering). Sensorportalen Sensor-Online™ är en öppen, flexibel och skalbar IoT-plattform som låter dig bygga ditt eget IoT-system baserat på en stabil och flexibel IoT-stack med alla nödvändiga funktioner. Vi stödjer alla sensormodeller på marknaden oavsett tillverkare och kommunikationsprotokoll. Sensor-Onlines öppna API:er gör det enkelt att integrera offentliga data, sensorer, nätverkstjänster och tredjepartsprodukter till ett enda system utan inlåsningseffekter. Sensor-Online™ är en omfattande IoT-mjukvaruplattform som tillgodoser alla applikationsbehov som kunder kan tänkas ha, t.ex. som energiuppföljning, VA, Fjärrvärme, Fastighet, GPS positionering , temperaturövervakning, kylkedja och mer. Sensor-Online™ ger ett Er antal konkurrensfördelar för snabbare IoT-utveckling och implementering. Sensor-Online™ är byggd med fokus på enkelhet, som samtidigt ger dig en fantastisk användarupplevelse. Exempel på existerande kunder: LKAB, Boliden, IKEA, Volvo, Stena Line, LOCUM samt många fler.
Boka gärna en demo via vår hemsida.
Tjänsteleverantör - Bintel

Bintel

I Bintels förvandlingsprocess “Digitaliseringstrappan” hjälper vi er att successivt förflytta er verksamhet från det analoga och statiska, till det digitala och dynamiska. Vi tar er från pilot till implementering och hjälper er att samla in rätt data, skapa precisa förutsägelser och att nå en djup förståelse för vad data kan göra för er. I slutändan vill vi hjälpa er att, med data och maskininlärning, förbättra hela ert flöde av avfall.
Läs mer på Bintels hemsida.
Tjänsteleverantör - Sensorem

Sensorem

Trygghetslarm med GPS-larm och app för anhöriga.
Läs mer på Sensorems hemsida.