aktuellt2
Felaktigt bifogad broschyr med din senaste faktura

Du har av misstag fått Hemabs (Härnösand Energi och Miljö) broschyr "Hemabinfo" med din faktura i början av juni.
Hemab är en av våra ägare och vid senaste faktureringen blev det en miss vid utskicket som gjorde att denna broschyr skickades till dig som har pappersfaktura från oss. Trevlig läsning!
#inlineditbutton