aktuellt2
Fel datum på fakturor avseende oktober månad

Vi har uppmärksammat ett tryckfel i våra kundfakturor som avser oktober månad.
Under rubriken "Till datum" står det 21-12-31.
Detta är felaktigt och fakturan avser endast oktober månad (21-10-31).
Har du övriga frågor om fakturan? Tveka inte att kontakta vårt kundcenter på eller på 0200-120 035.