aktuellt2
Blufföretag erbjuder tomtgrävning till rabatterat pris i våra områden

Vi har nu uppmärksammat att det förekommer blufföretag som erbjuder sig att gräva in fiber åt dig till ett rabatterat pris istället för våra avtalade underentreprenörer.
Säkerställ att den som gräver åt dig har vår varselväst med ServaNets logga på sig. Vissa av våra underentreprenörer talar inte svenska, vilket är helt i sin ordning - det är västen som avgör om det är vår entreprenör eller inte.
Ditt avtal med oss är redan klart, så var uppmärksam om entreprenören exempelvis erbjuder en tilläggsbeställning med tomtgrävning till ett bra pris och/eller börjar prata pengar på plats. Alla typer av avtalsförändringar ska gå via oss på ServaNet.
Det är viktigt att du nyttjar dem vi har avtal med för att säkerställa att du får din fiber korrekt ingrävd enligt vår standard och för framtida driftsäkerhet.
Hör av dig till oss om du är osäker!
#inlineditbutton