aktuellt2
Återställning av skador i anslutning av byggnationer 2017

Vi kommer att påbörja återställning så fort marken har torkat upp och förutsättningarna finns för att åtgärda de skador som finns.

Vid akuta skador som måste åtgärdas kontakta kundcenter 0200-120 035

#inlineditbutton