Säg hej till supersnabb fiber från ServaNet!

Med fiber från ServaNet kan du ta farväl av onödiga laddarsymboler och välkomna supersnabbt internet, tv och telefoni. Eftersom vi är ett kommunalt bolag stannar din investering i kommunen och gör nytta för framtiden. Med kontor i flera av våra kommuner finns vi alltid nära till hands för att hjälpa dig om något skulle hända.

Varför fiber?

  • Höjer värdet på huset.
  • Gamla kopparnät monteras ned.
  • Stabilt vid oväder och för framtiden.
  • Ger bättre möjlighet att kunna arbeta hemifrån och göra ärenden över internet.
  • Påverkas inte av mängden användare, som många andra tekniker gör.
  • Stor valfrihet bland flertalet tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni.

Hur gör jag för att få fiber?

Att fiberansluta sin bostad utgörs av elva steg nedan. Vårt arbete börjar när en intresseanmälan skickas in (steg 1), och avslutas i en färdig anslutning (steg 11).
Steg 1: Intresseanmälan
Första steget mot en fiberanslutning är att du gör en intresseanmälan. När intresset för fiber är tillräckligt stort i ett visst område börjar vi bearbeta det. Du anmäler ditt intresse genom att söka på din adress ovan.
Kommer du till en sida där det står att ditt område redan är fiberanslutet behöver du också skicka in din intresseanmälan för att vi ska kunna börja bearbeta din anmälan och återkomma med en offert på en fiberanslutning till dig.Hittar vi inte din adress när du söker ingår du ännu inte i ett område som vi bearbetar. Oroa dig inte, du kan ändå skicka in din intresseanmälan genom att följa stegen och fylla i webbformuläret!


Steg 2: Grovplanering
Vi undersöker förutsättningarna att bygga ut fibernätet till området. Några faktorer som spelar in är hur långt ifrån det befintliga nätet ni bor samt områdets geografi, terräng och markförhållanden. Om du bor på landsbygden kan vi behöva söka bidrag för att ha möjlighet att gräva fiber till ditt område. Beroende på dessa förutsättningar formar vi sedan ett fibererbjudande för ditt område.


Steg 3: Beställning
När vi har undersökt förutsättningarna för området och konstaterat att det är möjligt att bygga ut fibernätet till ditt område får du en beställningsblankett av oss. Du har då möjlighet att under en begränsad period beställa fiber och om tillräckligt många beställer kommer vi att bygga ut fibernätet till er.


Steg 4: Beslut om byggnation
Efter sista beställningsdag ser vi hur många som har beställt och kan då ta beslut om fiberutbyggnad till området. Om målet inte nås blir området vilande. Det innebär att ServaNet inte längre aktivt bearbetar området, men om intresset ökar är det möjligt att aktivera området igen i framtiden.


Steg 5: Inför upphandling
Vi förbereder och tar fram underlag för att göra en upphandling av vilken entreprenör som ska utföra fiberarbetet i området.


Steg 6: Upphandling pågår
Vi upphandlar vilken entreprenör som ska utföra fiberarbetet i ditt område. Vi tar in anbud från olika aktörer och väljer sedan vem som ska bygga fiber till dig.


Steg 7: Entreprenör utsedd
När vi har utsett vilken entreprenör som ska gräva fiber till dig planerar vi i detalj hur varje bostad ska anslutas till fibernätet, när och var vi kommer att börja gräva, vilka tillstånd som krävs, samt ser över hur mycket material som behövs och lämnar en prognos till vår leverantör.


Steg 8: Grävning
Vi bygger ut fibernätet i området. Vi gräver ner den fiberslang i området och som senare kopplas ihop med slangen som grävs ner på din tomt.


Steg 9: Installation
Vi installerar fiberutrustningen hos dig och kopplar sedan ihop ditt hus med vårt befintliga fibernät genom att blåsa in fiber i de nya slangarna som har grävts ned.


Steg 10: Driftsättning
Vi dokumenterar, kontrollmäter och aktiverar fiberanslutningarna i området.


Steg 11: Anslutning
Nu är du ansluten till ServaNets fibernät!
Ånge
Härnösand
Timrå
Sundsvall
Berg
Ragunda
Strömsund
#inlineditbutton