Dessa områden är i byggnationsfasen

Vi har möjlighet att bygga fiber till dessa områden! Det innebär att du som har beställt kommer att få en fiberanslutning till din bostad. Innan du blir ansluten till fibernätet måste vi först detaljplanera för utbyggnaden till området och projekterar hur varje bostad ska anslutas. När det är klart meddelar vi ett datum för när vi drar igång med byggnationsarbetet. I normalfa...
Karta