Dessa områden är i planeringsfasen

Vi har tagit beslut om att bygga ut fibernätet till dessa områden! Det var tillräckligt många som beställde för att vi ska kunna gå vidare med projekten. Det vi gör då är att förbereda och ta fram underlag för att göra en upphandling av vilken entreprenör som ska utföra fiberarbetet i området. När förarbetet är klart upphandlar vi vilken entreprenör som ska utföra fiberarbe...
  • Områden