Dessa områden är i beställningsfasen

Förutsättningarna för att vi ska kunna bygga ut fibernätet till dessa områden är goda, och vi kan därmed erbjuda boende i området fiberanslutningar. När beställningsperioden är över sammanställer vi beställningarna för att undersöka om tillräckligt många har beställt fiber för att vi ska kunna fiberansluta området. Om tillräckligt många i området har beställt, möjligg...
Karta