IP-Only tar över fibernätet i Bergs kommun

Senast uppdaterad: 14 mar 11:06
Sedan försäljningen har vi på Servanet fortsatt ansvarat för drift och underhåll av nätet men från den 1 maj 2021 lämnas det ansvaret över till IP-Only. Fortsättningsvis kommer de att ansvara för all fiberinfrastruktur i kommunen.
Vanliga frågor