Fiberutbyggnad - Ragunda kommun

Ragunda kommun har beslutat att sköta fiberutbyggnaden av nya anslutningar i egen regi.
Du som är intresserad av fiber ombedes därför att kontakta kommunens bredbandsamordnare.

Paul Eriksson, bredbandssamordnare Ragunda kommun
Tel: 0696-682 000
E-post: paul.eriksson@ragunda.se
#inlineditbutton