Backes tätort

Nedlagda byggnationsplaner för Backes tätort!

Senast uppdaterad: 2019-10-10
Vi måste tyvärr meddela att vi inte har möjlighet att ansluta ditt område till vårt fibernät just nu. Trots beviljade EU-bidrag går inte kalkylen ihop och området blir för dyrt att fiberansluta. Strömsunds kommun, som delägare i ServaNet, har en årlig investeringsram för fiberutbyggnad och i budgeten finns i dagsläget inget utrymme för ditt område.

Vi annullerar nu din beställning och återlämnar bidragspengarna, men såklart finns förhoppning att det i framtiden ska finnas bättre förutsättningar och en chans för dig att fiberansluta ditt hus.

Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse!

Har du frågor? Kontakta platskontorschef Tomas Isaksson på 060-658 56 04 alt
Kontaktpersoner för Backes tätort