När det inte fungerar

Du får teknisk support av den tjänsteleverantör du har avtal med.

Innan du gör en felanmälan bör du göra följande:

1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
2. Kontrollera att alla lampor lyser eller blinkar på din utrustning (dator, tv-box, router, telefonidosa och så vidare).
3. Koppla bort egen router eller annan enhet så att din dator sitter direktkopplad till bredbandsuttaget eller till din fiberswitch.
4. Starta om all utrustning genom att dra ur alla strömsladdar och koppla in dem igen efter 5-10 minuter.

Så här går en felanmälan till:

 • Kontakta din leverantör.
 • Leverantören gör en felsökning tillsammans med dig över telefon.
 • Leverantören löser ditt problem eller märker att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
 • Leverantören gör en felanmälan hos ServaNet.
 • ServaNet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
 • Leverantören återkommer till dig med besked.
 • Notera:
  Om det visar sig att felet ligger i din egen utrustning, kan en kostnad för felavhjälpning faktureras dig som kund.
  Felanmalan-tjansteleverantorer
  Teknisk support
  Supporten vänder sig i huvudsak till dig som använder ServaNets grundtjänst (2 Mbit/s). Här kan du få teknisk support vardagar 08.00-22.00 och helger 09.00-22.00.

  E-post: privatsupport@servanet.se
  Telefon: 020-012 00 35

  För övrig support, vänd dig till din tjänsteleverantör.
  #inlineditbutton